Klasyfikacja warunków opadowych


KLASYFIKACJA SUM MIESIĘCZNYCH I ROCZNYCH OPADU ATMOSFERYCZNEGO W BORUCINIE


Klasyfikację warunków opadowych w Borucinie w poszczególnych miesiącach przeprowadzono, wykorzystując do tego celu metodę zaproponowaną przez Miętusa i in. (2005). Materiałem wyjściowym dla tej klasyfikacji był szereg sum miesięcznych opadu atmosferycznego w Borucinie w latach 1981-2010. Pełen zakres zmienności sum miesięcznych opadu został podzielony na 5 przedziałów kwantylowych wg następującego schematu:

 

Kryteria klasyfikacji opadowej miesięcy, źródło: Miętus i in., 2005,

Wartości progowe kwantyli 10, 30, 70 i 90 % dla sum rocznych i miesięcznych opadu atmosferycznego w Borucinie w latach 1981-2010

Klasyfikacja wykonana na podstawie:

Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., Jakusik E., 2005. Zmienność warunków opadowych polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w świetle kwantylowej klasyfikacji opadowej, Materiały Badawcze IMGW, Seria Meteorologia, 37, 59pp

 

Klasyfikacja w oparciu o kwantyle z wielolecia 1961-2000 jest dostępna TUTAJ