Stan klimatu

climate is what we expect, weather is what we get – Mark Twain


Średnia globalna temperatura od 1850 (anomalie względem 1961-1990)
(na podstawie bazy danych HadCRUT3)

Anomalie temperatury obliczane przez Hadley Center
(na podstawie bazy danych HadCRUT3)
Regiony z extremalnymi wartościami anomalii
(poniżej kwantyla 2%, 10%, oraz powyżej 90% i 98%)
(na podstawie bazy danych HadCRUT3)


Klasyfikacja klimatów Köppen’a-Geiger’a
(http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/)

Kottek, M., J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf, and F. Rubel, 2006: World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorol. Z., 15, 259-263. DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0130.


Lista podstawowych pojęć z zakresu meteorologii i klimatologii
Pogoda i klimat – pojęcia podstawowe (IMGW PIB)
Definicje – Spis

Publikacje IPCC
IPCC
FAR – The Physical Science Basis (PDF)

Stan klimatu – analiza w skali globalnej (NOAA)
Zobacz

Przestrzenne zróznicowanie elementów klimatu w Polsce
Opracowanie na podstawie Atlasu Klimatu Polski (red. Lorenc H.) umieszczone na stronach IMGW PIB
Zobacz

Internetowe słowniki pojęć z zakresu meteorologii i klimatologii
AMS Glossary
Glossary of IPCC FAR Synthesis Report (pdf)
NSIDC

Pozycje książkowe z zakresu meteorologii i klimatologii

Chromow S.P., 1977, Meteorologia i Klimatologia, PWN, Warszawa, s. 486
Crowe P.R., 1987, Problemy klimatologii ogólnej, PWN, Warszawa, s. 598
Dunlop S., 2003, Pogoda – przewodnik ilustrowany, Świat Książki, s.192
Haman K., 1965, Wstęp do fizyki atmosfery, PWN, Łódź, s.169
Lorenc H. (red), 2005, Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa
Kożuchowski K., 1998, Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN, Warszawa, s.244
Kożuchowski K. (red), 2005, Meteorologia i Klimatologia, PWN, Warszawa, s.321
Kożuchowski K., 2011, Klimat Polski. Nowe spojrzenie, PWN, Warszawa, s.293
Malinowska M., (red.), 2010, Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, Wyd. UG, Gdańsk, s. 146.
Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa, s.359
Niedźwiedź T. (red.), 2003, Słownik meteorologiczny, IMGW, Warszawa, s.496
Paszyński J., Niedźwiedź T.,  1993, Klimat [w:] Starkel L. (red), Geografia Polski -środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa
Petterssen S., 1966, Zarys meteorologii, PWN, Warszawa, s.339
Ustrnul Z., Czekierda D., 2009, Atlas ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz sytuacji synoptycznych w Polsce, IMGW, Warszawa, s.182
Woś A., 2000,  Meteorologia dla geografów, PWN, Warszawa, s.313
Wyszkowski A., 2008, 2009, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i
klimatologii, Wyd. UG, Gdańsk, s.226.