mgr Krzysztof Wiejak

pracownik techniczny
e-mail: klimat@ug.edu.pl

adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-24
fax (+48 58) 523-65-24
https://orcid.org/0000-0003-0443-0078

doktorant
adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-27
fax (+48 58) 523-65-24
e-mail: krzysztof.wiejak@phdstud.ug.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

promieniowanie słoneczne i jego wpływ na kształtowanie klimatu Ziemi
sposoby klasyfikacji meteorologicznych danych pomiarowych
badanie struktury harmonicznej szeregów czasowych
stosowalność indeksów cyrkulacji
regionalne modele klimatu i ich wykorzystanie

ZREALIZOWANE PRACE:

Licencjat – Wpływ NAO na warunki termiczne w Porcie Północnym i Borucinie
Praca magisterska – Zróżnicowanie promieniowania UV w Polsce i na świecie

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

Systemy operacyjne z rodziny Linux
Granie na gitarach – elektrycznych i akustycznych, realizacja dźwięku
Muzyka – rock progresywny, art rock, prog metal