mgr Justyna Krzyżkowiak

pracownik techniczny
e-mail: klimat@ug.edu.pl

adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-24
fax (+48 58) 523-65-24