dr Małgorzata Owczarek

adiunkt
adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-26
fax (+48 58) 523-XX-XX
e-mail: malgorzata.owczarek@ug.edu.pl

Moje profile:

Follow me on ResearchGate

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0003-0534-7233

WYKSZTAŁCENIE
– mgr geografii w zakresie hydrologii, meteorologii i klimatologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
– dr nauk technicznych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
klimatologia stosowana

WYBRANE PUBLIKACJE
Owczarek M., Filipiak J., 2016, Contemporary changes of thermal conditions in Poland, 1951-–2015, Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No 10, 31-50
Owczarek M., 2014 , Zmienność warunków termiczno-wilgotnościowych na Wybrzeżu (1951-2012) [w:] Cieśliński R., Jereczek-Korzeniewska K. (red.): Problemy badań wody w XX i XXI wieku , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 297-307
Wójcik R., Jakusik E., Owczarek M., Biernack D., Pilarski M., 2012 Warunki meteorologiczne [w:] Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2010 roku., Wydawnictwo IMGW, Warszawa, 15-35
Miętus M., Biernacik D., Czernecki B., Filipiak J., Marosz M., Owczarek M., Pilarski M.,
Wójcik R., 2012 Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030 [w:] „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo, t.1 Wibig J., Jakusik E. (red) Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa 2012, 34-92
Miszuk B., Otop I., Owczarek M., 2012 Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów Przegląd Geograficzny, 84, 3, 437-446
Owczarek M., 2012 Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008 Przegląd Geograficzny, 84, 3, 387-397
Pilarski M., Jakusik E., Marosz M., Owczarek M., Miętus M., 2012, Zastosowanie metody statystycznego downscalingu do analizy prędkości wiatru na polskich stacjach brzegowych Przegląd Geofizyczny, LVII, z.1, 59-72
Owczarek M., 2012 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie termicznych fal ciepła i fal chłodu w Polsce, 1966-2008 (Rezultaty Projektu KLIMAT), [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.) Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 219-234
Pilarski M., Biernacik D., Wójcik R., Jakusik E., Owczarek M., Miętus M., 2012 Warunki meteorologiczne [w:] Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2009 roku., Wydawnictwo IMGW, Oddział Morski w Gdyni, Warszawa, 14-34
Owczarek M., Jakusik E., Pilarski M., Wójcik R., Biernacik D., 2012 Warunki meteorologiczne [w:] Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2008 roku., Wydawnictwo IMGW, Oddział Morski w Gdyni, Warszawa, 14-34
Owczarek M., 2012 Warunki bioklimatyczne na Wybrzeżu i Pomorzu w drugiej połowie XX wieku, Materiały Badawcze IMGW, 44, seria: Meteorologia, Wydawnictwo IMGW, seria: Meteorologia, 163 s.
Owczarek M., 2011 Warunki bioklimatyczne na Wybrzeżu i Pomorzu w drugiej połowie XX wieku, Materiały Badawcze IMGW, seria: Meteorologia, T. 44, 166 s. (w druku)
Owczarek M., 2011, Zróżnicowanie subiektywnego odczucia cieplnego w Polsce, 1951-2008 (rezultaty Projektu KLIMAT), Uniwersytet Warszawski, Prace i Studia Geograficzne, T. 47, s.257-264
Pilarski M., Wójcik R., Biernacik D., Filipiak J., Jakusik E., Marosz M., Owczarek M., Miętus M., 2011, Warunki klimatyczne, [w:] Sztobryn M., Miętus M. (red.), Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005, IMGW seria:  Monografie, s.19-56
Owczarek M., Jakusik E., Filipiak J., Miętus M., 2010, Warunki meteorologiczne [w:] Sztobryn M., Miętus M. (red.) Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2004 roku., Wydawnictwo IMGW, Oddział Morski w Gdyni, Warszawa,
s.14-33
Miętus M., Jakusik E., Owczarek M., Biernacik D., Wójcik R., 2009 O przydatności rezultatów globalnych reanaliz NCEP i ERA-40 do opisu warunków termicznych w Polsce, IMGW seria: Monografie,
Chabior M., Owczarek M., 2009, Ocena warunków kąpieliskowych polskiego wybrzeża Bałtyku, Balneologia Polska 2, s.148-154
Jakusik E., Owczarek M., 2008, Zmienność temperatury gruntu na polskim wybrzeżu, Acta Agrophysica vol. 12(2008), nr 2, s. 367-380
Owczarek M., 2008, Zmienność warunków termicznych na Pomorzu na przykładzie fal ciepła i fal chłodu, 1951-2005, „Klimat i bioklimat miast” pod redakcją Kazimierza Kłysika, Joanny Wibig i Krzysztofa Fortuniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 199-208
Owczarek M., 2008, The variability of extremely bio-thermal conditions on the example of the heat waves and cold waves on the Polish coast of the Baltic Sea, 1951-2005, 18th International Congress of Biometeorology Local Organizing Committee, IPEC Inc. (CD-ROM)
Owczarek M., Jakusik E., Wojtkiewicz A., Malik P., 2007, Klimat Gdańska, 1981-2005 [w:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A., 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku, Wydawnictwo IMGW, Warszawa, s.160-182
Owczarek M., 2007, Zmienność warunków biotermicznych w Gdyni (1951-2005), [w:] Piotrowicz K., Twardosz R. (red.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Wydawnictwo IGiGP UJ, s. 297-305
Owczarek M., Sobieraj M., 2006, Warunki bioklimatyczne, [w]: Miętus M. (red.) Klimat rynny Jezior Raduńskich, IMGW Warszawa, s. 128-150
Bidzan M., Owczarek M., Smutek J., 2006, Jakość życia kobiet leczonych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu w badaniu Kwestionariuszem Zdrowia Kings’a a warunki biometeorologiczne, [w:] Chybicka A., Kaźmierczak M. (red. nauk.) Kobieta w kulturze, kultura w kobiecie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 543-558
Owczarek M., 2005, Bodźcowe oddziaływanie ciśnienia atmosferycznego w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie w latach 1991-2000, Problemy Klimatologii Polarnej, 15,
s. 143-145
Owczarek M., 2005, Ekstremalne warunki termiczne na Wybrzeżu i Pomorzu według przedziałów kwantylowych średniej dobowej temperatury powietrza [w]: Bogdanowicz E., Kossowska-Cezak U., Szkutnicki J., (red.) Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, PTGF, IMGW, s.70-80
Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., Jakusik E., 2005, Zmienność warunków opadowych w rejonie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w świetle kwantylowej klasyfikacji opadowej Materiały Badawcze IMGW, s. Meteorologia, 37, 59 s.
Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005,. Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości IMGW, t. XXVIII(XLIX), z.2, s.33-51
Owczarek M., 2004, Odczuwalność cieplna w okresie zimowym w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie w latach 1991-2000, Problemy Klimatologii Polarnej, 4, s. 171-182
Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2004, Klimat wybrzeża południowego Bałtyku. Stan obecny i perspektywy zmian [w:] Cyberski J.(red.) Środowisko polskiej strefy południowego Bałtyku-stan obecny i przewidywane zmiany w przededniu integracji europejskiej, GTN Gdańsk, s.11-44
Owczarek M., 2003, Odczuwalność cieplna w Gdyni w świetle wybranych wskaźników, Wiadomości IMGW, 4, s.37-58.
Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., 2002, Warunki termiczne na obszarze Wybrzeża i Pomorza w świetle wybranych klasyfikacji, Materiały Badawcze IMGW, Seria Meteorologia, 36, 56 s.
Owczarek M., 2000, Charakterystyka elementów klimatu Gdyni w latach 1951-1997, Wiadomości IMGW, T.XLIV, z.1, s.57-75
Miętus M., Owczarek M., 1994, Variability of mean annual amplitude of air temperature in relation to the mean cloudiness on the Polish coast since 1945, Finnish Academy of Science, Proc. of the European Workshop on Climate Variation, SILMU, 1994, s.128-135

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH
IMGW: „Klimat Basenu Morza Bałtyckiego”
WMO: „Climate of the Baltic Sea Basin” (CBSB)
IMGW: „Ocena aktualnego stanu oraz zmienności klimatu Polski”
IMGW: „Dynamika, geneza i rozkład przestrzenny ekstremalnych zjawisk opadowych w Polsce
IMGW: „Detekcja relacji pomiędzy mezoskalowymi i lokalnymi polami elementów atmosferycznych i oceanograficznych”
IMGW: „ Klimat Polski 2000 r. – fakty i niepewności”
IMGW: Ocena zmian procesów meteorologicznych, hydrologicznych i chemicznych zachodzących w środowisku morskim południowego Bałtyku oraz na terenach przybrzeżnych
IMGW: Badania wybranych procesów oceanograficznych oraz wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery w polskim obszarze morskim Bałtyku
IMGW: Określenie spodziewanej ewolucji wybranych elementów klimatu Polski w skali XXI wieku w oparciu o modele statystyczno-empiryczne
UG i IMGW Klimat rynny Jezior Raduńskich
IMGW: Klimat Polski w okresie pomiarów instrumentalnych
Projekt badawczy promotorski „Warunki bioklimatyczne na Wybrzeżu i Pomorzu w drugiej połowie XX wieku jako element monitoringu środowiska”
Projekt UE, IMGW: KLIMAT, „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo”
IMGW: Monitoring Klimatu Polski
IMGW: „Związek klimatu Polski z klimatycznymi procesami skali regionalnej”
IMGW: „Analiza przestrzennej zmienności wybranych elementów biotycznych środowiska morskiego południowego Bałtyku”
IMGW: „Opracowanie metodyki dwuwymiarowego prognozowania stanów wody na ujściowym odcinku Wisły przy wykorzystaniu modelu MIKE 21″

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن