Prace magisterskie i licencjackie realizowane w oparciu o dane ze stacji w Borucinie

Tematy Zrealizowane

Prace Magisterskie

Jacek Karpiński – promotor: dr Janusz Filipiak – Pionowe zróżnicowanie temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w Borucinie i Ostrzycach w latach 2009-2014
Jakub Kainka – promotor: prof. dr hab. M. Miętus – Deformacja regionalnego przepływu powietrza w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
Martyna Walterska – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Warunki bioklimatyczne na Pojezierzu Kaszubskim (w świetle wybranych wskaźników)
Przemysław Lorrek – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność wiatru w Borucinie na podstawie pomiarów anemometrami sonicznymi
Pulikowska Aneta – promotor: dr hab. M. Miętus – Synoptyczne uwarunkowania występowania opadów o dużym natężeniu w Borucinie
Małyszko Małgorzata – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Warunki agroklimatyczne zlewni Górnej Raduni
Arkadiusz Gutowski – promotor: dr Mirosława Malinowska – Klimatyczne uwarunkowania turystyki pieszej na Pojezierzu Kaszubskim
Anna Wielimborek – promotor: dr Michał Marosz – Modyfikacje kierunków i prędkości wiatru w północnej częsci rynny Jeziora Radunskiego Górnego
Monika Zwolan – promotor: dr Michał Ziemiański – Występowanie burz atmosferycznych w Borucinie a wskaźnik chwiejności atmosfery
Jakub Sontowski – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Klimatyczne uwarunkowania rekreacji na Pojezierzu Kaszubskim
Marta Sawicka – promotor: dr Mirosława Malinowska – Normy i anomalie opadowe w Borucinie
Anna Osuch – promotor: dr Janusz Filipiak – Opady sniegu i trwałośc pokrywy śnieżnej w rynnie Jeziora Raduńskiego Górnego w latach 1971-2001
Adam Kwapisiewicz – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wpływ warunków pogodowych na temperature wody powierzchniowej w północnej części Jeziora Raduńskiego Górnego
Patrycja Lipska – promotor: dr Józef Korzeniewski – Wpływ pogody na temperaturę wody w Jeziorze Raduńskim Górnym, 1971 – 2000
Bartosz Zawodniak – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Cyrkulacyjne uwarunkowania opadów atmosferycznych na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim
Małgorzata Żarska – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na parowanie potencjalne w Borucinie
Sławomir Brzozowski – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność warunków solarnych na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim w okresie 1981 – 1990
Burclaw Marcin – promotor: dr Janusz Filipiak – Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę i wilgotność powietrza w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
Frank Stanisław – promotor: dr Józef Korzeniewski – Sytuacje blokadowe w rejonie Polski a typy pogody w rejonie Pojezierza Kaszubskiego na przykładzie Borucina, 1991-2000
Talaśka Łukasz – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Zmienność temperatury powietrza w Borucinie na podstawie rejestracji standardowej i rejestracji ciągłej za pomocą termometru elektronicznego
Dacko Ewa – promotor: dr Józef Korzeniewski – Zmienność usłonecznienie w Borucinie, 1981-1990
Zakrzewska Monika – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność temperatury gruntu w Borucinie, 1981-1990
Zając Michał – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne na stacji w Borucinie
Cielesz HannaEkstremalne wartości temperatury powietrza na Stacji Terenowej UG w Borucinie
Człapiński EmilTypy pogody w okresie1991-2000 na przykładzie stacji w Borucinie
Świderska NataliaCzęstość występowania mgieł i zamgleń w rejonie Stacji Terenowej UG w Borucinie
Tymoszuk AgnieszkaLokalne deformacje kierunku i prędkości wiatru w rynnie Jeziora Raduńskiego Dolnego

Prace Licencjackie

Sylwia Borkowska – promotor: dr M.Marosz – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie opadów ekstremalnych w Borucinie (1961-2010)
Mirosław Jarynowski – promotor: dr A.Wyszkowski – Burze atmosferyczne w Borucinie w latach 2001-2010
Marek Lebioda – promotor: dr A.Wyszkowski – Zróżnicowanie warunków pluwialnych na Pojezierzu Kaszubskim (Ostrzyce, Borucino, Kościerzyna) w latach 2007-2012
Arkadiusz Roll – promotor: dr M.Owczarek – Warunki biometeorologiczne podczas fal ciepła i chłodu w Borucinie i na Helu, 2007-2011
Martyna Walterska – promotor: dr Mirosława Malinowska – Cyrkulacyjne uwarunkowania średnich dobowych ekstremalnych temperatur w Borucinie w latach 2007-2010
Anna Derc -promotor:  dr Michał Marosz – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na częstość wystepowania mgieł na stacji terenowej UG w Borucinie w latach 2006-2010
Patrycja Rój – promotor: dr Michał Marosz – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na częstość występowania burz w Borucinie w latach 2005-2010
Krzysztof Wiejak – promotor: dr Michał Marosz – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na warunki termiczne stacji Port Północny i Borucino na podstawie dwudziestolecia 1991-2010
Aleksandra Stolz – promotor: dr Janusz Filipiak – Porównanie wartości temperatury powietrza w 2010 roku w Borucinie na podstawie rejestracji standardowej i stacji automatycznej
Konkel Łukasz – promotor: dr M. Marosz – Warunki występowania ekstremalnych prędkości wiatru w Borucinie
Mejer Mirosława – promotor: dr M. Malinowska – Chwiejność atmosfery nad Polską Północną a występowanie burz w Borucinie
Rybacka Joanna -promotor:  dr J. Filipiak – Zachmurzenie w Borucinie w okresie 2008-2010
Dominika Dąbrowska – promotor:dr Mirosława Malinowska – Warunki bioklimatyczne rynny Jezior Raduńskich w latach 2001-2005
Marta Kowalewska – promotor: dr Michał Marosz – Stopień zachmurzenia i stosunki anemometryczne a temperatura powietrza w Borucinie.
Rafał Dojlido – promotor: dr Michał Marosz – Zmienność kierunku i prędkości wiatru w Borucinie w roku 2007 na podstawie danych z anemometru sonicznego.
Małyszko Małgorzata – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Warunki agroklimatyczne zlewni Górnej Raduni