Klasyfikacja termiczna (okres odniesienia: 1961-2000)

KLASYFIKACJA TEMPERATURY POWIETRZA W BORUCINIE


Klasyfikacja warunków termicznych w poszczególnych miesiącach w Borucinie jest dokonywana w oparciu o metodę zaproponowaną przez Miętusa i in. (2002). Podstawę tej klasyfikacji stanowi szereg empirycznych kwantyli średniej dobowej temperatury powietrza w danym miesiącu wyznaczonych dla okresu 1961-2000. Pełen zakres zmienności średniej temperatury powietrza w danym miesiącu w Borucinie został podzielony na 11 przedziałów kwantylowych według poniższego schematu.

 

Kryteria klasyfikacji termicznej miesięcy (Miętus i in., 2002)

Wartości wybranych kwantyli empirycznego rozkładu średniej dobowej temperatury powietrza w Borucinie dla okresu 1961-2000

Klasyfikacja wykonana na podstawie:

Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., 2002. Warunki termiczne na obszarze Wybrzeża i Pomorza w świetle wybranych klasyfikacji, Materiały Badawcze IMGW, Seria Meteorologia, 36, 56 pp.