dr Janusz Filipiak

Kierownik Zakładu
adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-26
fax (+48 58) 523-XX-XX
e-mail: filipiak@univ.gda.pl
ORCID ID: 0000-0002-4491-3886

Moje profile na:

Follow me on ResearchGate

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Klimatologia historyczna, zmiana i zmienność klimatu, klimatologia polarna metody wariancyjne w klimatologii i oceanografii, przyczyny i implikacje procesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych.

STOPNIE NAUKOWE:

mgr – 1998 – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii, specjalność: geografia – hydrologia i klimatologia
dr – 2003 – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii, specjalność: nauki o Ziemi – oceanologia

PROJEKTY NAUKOWE:

 • Kierownik projektu NCN 2012/07/B/ST10/04214 „Rekonstrukcja warunków klimatycznych w Gdańsku w okresie pomiarów instrumentalnych, 1739-2010”
 • Udział w projekcie badawczym PSPB-086/2010 w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego “Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL)”
 • Udział w projekcie wewnętrznym IMGW „Ocena wieloletniej zmienności klimatu Polski oraz jej przewidywane tendencje jako wskaźnik planowania i strategii gospodarczej kraju”
 • Udział w projekcie wewnętrznym IMGW „Określenie relacji pomiędzy regionalnymi a mezoskalowymi i lokalnymi polami elementów atmosferycznych i oceanograficznych”
  Udział w projekcie wewnętrznym IMGW „Badanie wybranych elementów środowiska morskiego i nadmorskiego polskiej strefy Bałtyku południowego”
 • Udział w realizacji komponentu B.2 „Monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie” Systemu Monitoringu i Osłony Kraju
 • Udział w projekcie wewnętrznym IMGW „Ocena zmian procesów meteorologicznych, hydrologicznych i chemicznych zachodzących w środowisku morskim południowego Bałtyku oraz na terenach przybrzeżnych”

PUBLIKACJE:

 1. Filipiak J., Miętus M., 2019. Badania klimatu miejskiego Gdańska i Gdyni. Acta Geographica Lodziensia, 108, 21-34, doi: 10.26485/AGL/2019/108/2.
 2. Brönnimann S., Allan R., Ashcroft L., Baer S., Barriendos M., Brázdil R., Brugnara Y., Brunet M., Brunetti M., Chimani B, Cornes R., Domínguez-Castro F., Filipiak J., Founda D., García Herrera R., Gergis J., Grab S., Hannak L., Huhtamaa H., Jacobsen K.S., Jones P., Jourdain S., Kiss A., Lin K.E., Lorrey A., Lundstad E., Luterbacher J., Mauelshagen F., Maugeri M., Maughan N., Moberg A., Neukom R., Nicholson S., Noone S., Nordli Ø., Ólafsdóttir K.B., Pearce P.R., Pfister L., Pribyl K., Przybylak R., Pudmenzky C., Rasol D., Reichenbach D., Řezníčková L., Rodrigo F.S., Rohr C., Skrynyk O., Slonosky V., Thorne P., Valente M.A., Vaquero J.M., Westcottt N.E., Williamson F., Wyszyński P., 2019. Unlocking pre-1850 instrumental meteorological records: A global inventory. Bulletin of American Meteorological Society (Early View), doi: 10.1175/BAMS-D-19-0040.1.
 3. Filipiak J., Przybylak R., Oliński P., 2019. The longest one-man weather chronicle (1721–1786) by Gottfried Reyger for Gdańsk, Poland as a source for improved understanding of past climate variability. International Journal of Climatology, 39, 828-842, doi: 10.1002/joc.5845.
 4. Ustrzycka A., Piotrowska N., Bonk A., Filipiak J., Tylmann W., 2018. Isotopic fingerprints of the Lake Żabińskie (NE Poland) hydrological system on contemporary carbonates precipitated in the lake. Isotopes in Environmental and Health Studies, 54, 3, 225-243, doi: 10.1080/10256016.2017.1349118.
 5. Hernández-Almeida I., Grosjean M., Pla-Rabes S., Filipiak J., Bonk A., Tylmann W., 2017. Influence of inter-annual environmental variability on chrysophyte cyst assemblages: Insight from a 2-years sediment trap study in lakes from northern Poland. Journal of Limnology, 76, 2, 409-423, doi: 10.4081/jlimnol.2017.1604.
 6. Filipiak J., 2016. Studenckie Koło Naukowe Meteorologów i Klimatologów [w:] Wendt J. (red.), 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków, 355-359.
 7. Filipiak J., Malinowska M., 2016, Selected extreme weather events on the Polish coast of the Baltic Sea in the period 2001-2014. Oceanological and Hydrobiological Studies. 45, 3, 405–423, doi: 10.1515/ohs-2016-0036
 8. Owczarek M., Filipiak J., 2016, Contemporary changes of thermal conditions in Poland, 1951-2015. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 10, 31–50, doi: 10.1515/bgeo-2016-0003
 9. Larocque-Tobler I., Filipiak J., Tylmann W., Bonk A., Grosjean M., 2015. Comparison between chironomid-inferred mean-August temperature from varved Lake Żabińskie (Poland) and instrumental data since 1896 AD. Quaternary Science Reviews, 111, 35-50.
 10. Brugnara Y., Auchmann R., Brönnimann S., Allan R.J., Auer I., Barriendos M., Bergström H., Bhend J., Brázdil R., Compo G.P., Cornes R.C., Dominguez-Castro F., van Engelen A.F.V., Filipiak J., Holopainen J., Kunz M., Luterbacher J., Maugeri M., Mercalli L., Moberg A., Mock C.J., Pichard G., Řezníčková L.R., van der Schrier G., Slonosky V., Ustrnul Z., Valente M.A., Winkler P., Wypych A., Yin X., 2015. A collection of sub-daily pressure and temperature observations for the early instrumental period with a focus on the „year without a summer” 1816. Climate of the Past, 11, 1027-1047.
 11. Przybylak R. Filipiak J., Oliński P., 2014. Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66, 360-375.
 12. Amann B., Lobsiger S., Fischer D., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Grosjean M., 2014. Spring temperature variability and eutrophication history inferred from sedimentary pigments in the varved sediments of Lake Żabińskie, north-eastern Poland, AD 1907-2008. Global and Planetary Change, 123, A, 86-96, ISSN: 0921-8181.
 13. Amann B., Lobsiger S., Tylmann W., Filipiak J., Grosjean M., 2014. Spring-temperature variability and eutrophication history inferred from sedimentary pigments in the varved sediments of Lake Żabińskie, NE Poland. Abstrakt European Geophysical Union 2014, EGU2014-7278.
 14. Grosjean M., Hernandez I., Larocque I., Amann B., Butz Ch., Bonk A., Filipiak J., Przybylak R.,  Tylmann W., 2013 Calibrating and reconstructing the climate of NE Poland from varved Lake Żabińskie, Masurian Lake Land [w:] W: Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments, Białka Tatrzańska, Poland : abstract book, S. 29
 15. Filipiak J., Malinowska M., 2013. Międzynarodowe negocjacje klimatyczne – cele, proces, narzędzia. Rola Polski i Unii Europejskiej w dialogu światowym [w:] Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J., Krzemiński M. Ekonomiczne wyzwania współczesności, FRUG, Sopot, 137-151.
 16. Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Enters D., Filipiak J., Goslar T., Hernández-Almeida I., Kinder M., Larocque-Tobler I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., Zolitschka B. 2012. Climate of northern Poland during the last 1000 years: Quantitative multi-proxy reconstructions with annual resolution based on varved lake sediments from Lake Żabińskie. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow, Scotland, 21-24.08.2012, 122-123.
 17. Miętus M., Biernacik D., Czernecki B., Filipiak J., Marosz M., Owczarek M., Pilarski M., Wójcik R., 2012. Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030 [w:] Wibig J., Jakusik E. (red.) Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym, IMGW-PIB, Warszawa, 34-91.
 18. Limanówka D., Biernacik D., Czernecki B., Farat R., Filipiak J., Kasprowicz T., Pyrc R., Urban G., Wójcik R., 2012. Zmiany i zmienność klimatu od połowy XX w. [w:] Wibig J., Jakusik E. (red.) Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym, IMGW-PIB, Warszawa, 7-32.
 19. Filipiak J., Biernacik D., Wójcik R., Miętus M., 2012. Scenariusze zmian warunków termicznych w Polsce w skali XXI wieku w oparciu o model downscalingu statystyczno-empirycznego [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A.  (red.) Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu. Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 415-430.
 20. Filipiak J., 2012. Systemy Zarządzania Jakością dla narodowych służb meteorologicznych w koncepcji WMO – stan i zamierzenia [w:] Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (red. Różdżyński K.), IMGW, Warszawa. 7: 83-100.
 21. Tylmann W., Grosjean M., Kamenik C., Kinder M., Filipiak J., Goslar T., Larocque I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M. 2011. Klimat północnej Polski w ostatnim tysiącleciu: Powiązanie przyszłości z przeszłością. Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej, Referaty i postery, PIG, Warszawa, 23-24.11.2011, 84-84.
 22. Pilarski M., Wójcik R., Biernacik D., Filipiak J., Jakusik E., Marosz M., Owczarek M., Miętus M., 2011. Warunki klimatyczne [w:] Miętus M., Sztobryn M., (red.), 2011. Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia. IMGW, 154pp, 19-55.
 23. Filipiak J., 2011. Długookresowa zmienność opadów atmosferycznych w Gdańsku w okresie 1880-2010. Prace i Studia Geograficzne UW, 47, 119-128.
 24. Biernacik D., Filipiak J., Miętus M., Wójcik R., 2010. Zmienność warunków termicznych w Polsce po roku 1951. Rezultaty projektu KLIMAT. [w:] Bednorz E., Kolendowicz L.,(red.) 2010, Klimat Polski na tle klimatów Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologia, 16, 9-21.
 25. Filipiak J., 2010, Temperatura powietrza [w:] Malinowska M. (red.) Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, Wyd. UG, 40-66.
 26. Filipiak J., Miętus M., 2010. History of the Gdansk Pre-instrumental and Instrumental Record of Meteorological Observations and Analysis of Selected Air Pressure Observations [w:] Przybylak R., Majorowicz J., Brázdil R., Kejna M. (red.) The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer-Verlag, 267-294.
 27. Filipiak J., Owczarek M., Miętus M. 2009. Warunki Meteorologiczne [w:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2004 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-33.
 28. Filipiak J., Owczarek M., Miętus M. 2009. Warunki Meteorologiczne [w:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2003 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-32.
 29. Filipiak J., Miętus M., Owczarek M., 2009. Warunki meteorologiczne [w:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2002 roku. IMGW, 12-31.
 30. Filipiak J., 2009. Archeologia danych meteorologicznych w Polsce i na świecie [w:] Bogdanowicz E., Kossowska-Cezak U., Szkutnicki L. (red.) Polskie Towarzystwo Geofizyczne 1947-2007, PTG-IMGW, 91-95.
 31. Malinowska M., Filipiak J., 2009, Opady ekstremalne w zlewniach Trójmiasta” [w:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J.,(red.) „Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych”, FRUG, Gdańsk, 342-352.
 32. Filipiak J., Miętus M., 2009, Spatial and temporal variability of cloudiness in Poland, 1971-2000, International Journal of Climatology, 29, 9, 1294-1311.
 33. Miętus M., Filipiak J., Biernacik D., Jakusik E., Stepko W., Ziemiański M., Wójcik R., 2008, Raport rządowy z wdrożenia Globalnego Systemu Obserwacji Klimatu (GCOS) w Polsce w ramach realizacji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC), Ministerstwo Środowiska, ss. 44.
 34. Miętus M., Filipiak J., Wojtkiewicz A., Malik P., Jakusik E., 2008, Warunki termiczne na obszarze Polski w świetle modelu statystyczno-empirycznego [w:] M. Miętus (red.) Statystyczno-empiryczny model warunków termicznych w Polsce, Monografie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, s. 9-65.
 35. Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A. (red.), 2007. 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku. Monografie IMGW, IMGW, Warszawa, 228pp.
 36. Jakusik E., Filipiak J., 2007. Obserwowane i modelowe falowanie w rejonie Dziwnowa. Annales UMCS sec. B.(rocznik z 2006 wydrukowany w 2007), 197-207.
 37. Filipiak J., 2007. Rekonstrukcja warunków klimatycznych Gdańska w okresie pomiarów instrumentalnych – fakty i niepewności. [w:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A. (red.), 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku. Monografie IMGW, IMGW, Warszawa, Rozdział 2: 20-33.
 38. Filipiak J., 2007. Obserwacje i pomiary opadów atmosferycznych w Gdańsku w XVIII wieku. [w:] Piotrowicz K., Twardosz R. (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, UJ, Kraków, 365-373.
 39. Filipiak J., 2007. Variability of thermal conditions in the area of northwestern Poland in the second half of the 20th century. Questiones Geographicae, Series A Physical Geography, 26A, 15-21.
 40. Filipiak J., Jakusik E., Korzeniewski J., Malik P., Malinowska M., Marosz M., Miętus M., Owczarek M., Sobieraj M., Wojtkiewicz A., Wyszkowski A., 2006. Klimat rynny Jezior Raduńskich, Monografie IMGW, 211pp.
 41. Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005. Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości IMGW, t. XXVIII(XLIX), z.2. s.33-51.
 42. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2005, Czasowo-przestrzenna struktura opadów w rejonie Zatoki Gdańskiej i jej możliwe zmiany w skali XXI wieku, GTN, Gdańsk.
 43. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., Jakusik E., 2005. Zmienność warunków opadowych w rejonie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w świetle kwantylowej klasyfikacji opadowej. Materiały Badawcze IMGW, s. Meteorologia, 37, 59pp.
 44. Miętus M., Filipiak J., Jakusik E., Malinowska M., Marosz M., Korzeniewski J., Wyszkowski A., Owczarek M., Sobieraj M., 2005. Wybrane zagadnienia klimatu lokalnego rejonu Stacji Limnologicznej UG w Borucinie, 1961-2000. Badania Limnologiczne, nr 3, Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie (pod redakcją: W. Langego), Katedra Limnologii UG, Gdańsk, 75-126.
 45. Miętus M., Filipiak J., 2005. Praktyki studentów geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Oddziale Morskim IMGW, Gazeta Obserwatora IMGW, nr 4, s. 38-39.
 46. Miętus M., Filipiak J., 2005, Strumienie energii i masy pomiędzy morzem i atmosferą w rejonie Arktyki Norweskiej, Problemy Klimatologii Polarnej, 15, s. 65-81.
 47. Filipiak J., Miętus M., Owczarek M., 2005, Zagrożenia zjawiskami meteorologicznymi i klimatycznymi Półwyspu Helskiego [w:] Cyberski J., (red.) Stan i zagrożenie Półwyspu Helskiego, GTN, s. 59-76.
 48. Filipiak J., 2005. XV Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej (Gdańsk, 6-7 V 2005), Gazeta Obserwatora IMGW, nr 4, s. 40.
 49. Filipiak J., 2005. Założenia systemu gromadzenia i odzyskiwania metadanych o obserwacjach meteorologicznych, [w:] Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (red. Różdżyński K.), IMGW, Warszawa. 2: 138-153.
 50. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2004, Klimat wybrzeża Południowego Bałtyku. Stan obecny i perspektywy zmian [w:] Cyberski J. (red.) Środowisko Południowego Bałtyku w perspektywie przystąpienia Polski do Unii. GTN, Gdańsk, 11-44.
 51. Miętus M., Filipiak J., 2004. Wieloletnia zmienność temperatury gruntu w Hornsundzie (SW Spitsbergen) na tle zmian warunków termicznych w Arktyce Norweskiej, 1978-2000. XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Polish Polar Studies, s. 237-250.
 52. Miętus M., Filipiak J., 2004, The temporal and spatial patterns of thermal conditions in the area of the southwestern coast of the Gulf of Gdansk, International Journal of Climatology, 24, 4, 499-509.
 53. Jakusik E., Owczarek M., Filipiak J., 2004, Zmienność temperatury gruntu w rejonie Żuław Wiślanych i okolic, Wiadomości IMGW, 1.
 54. Filipiak J., 2004, Zmienność temperatury powietrza na Wybrzeżu i Pomorzu w drugiej połowie XX wieku, Monografie IMGW, 216pp.

 

STAŻE NAUKOWE I SZKOLENIA:
1999 – Udział w szkoleniu „Snow in North European Environment”, Instytut Geofizyki Uniwersytetu Helsińskiego
2001 – Staż naukowy w Instytucie Problemów Brzegowych GKSS Forschungszentrum w Geesthacht k/Hamburga (Niemcy)

WYRÓŻNIENIA:
2003 – Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych badaczy w dziedzinie nauk o Ziemi