Strona Główna

Rozszerzono o kolejne 3 lata bazę danych dla charakterystyk przepływu geostroficznego nad Polską Północną.
Aktualny zakres czasowy to 1951-2018

Dane można pobrać tutaj.


Średnia miesięczna temperatura powietrza w Borucinie dla lipca oraz sierpnia wyniosła odpowiednio: 19,6°C oraz 19,1°C. To o 2,9°C w przypadku lipca oraz 2,7°C w przypadku sierpnia więcej niż średnia temperatura powietrza obliczona na podstawie wielolecia 1971-2000.

CZYTAJ WIĘCEJ


Programowanie w środowisku R
Zastosowanie R w badaniach klimatologicznych
Borucino, 24-29.06.2018

Więcej informacji można uzyskać

TUTAJ


Średnia miesięczna temperatura powietrza w Borucinie w maju 2018 wynosiła 15,7°C. To o 4,3°C więcej niż średnia temperatura dla maja obliczona na podstawie wielolecia 1971-2000.

CZYTAJ WIĘCEJ


Informacja o realizacji umowy z WFOŚiGW (nr WFOŚ/D/210/298/2017) Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Pomiar koncentracji ozonu w przyziemnej warstwie troposfery


Ekstremalnie niskie wartoście temperatury powietrza w Borucinie – luty 2018

Temperatura powietrza oraz temperatura przy gruncie w Borucinie w dniach 22-28 lutego osiągnęła najniższe wartości w sezonie zimowym (2017/2018). Dnia 25 lutego o godzinie 6:00 temperatura powietrza wyniosła -24,9°C przy gruncie. Dnia 26 lutego o godzinie 4:20 rano temperatura powietrza wyniosła -24,6°C na wysokości 2m.

Więcej…


Artykuł w Scientific American


Zapraszamy do pobrania nowej publikacji wydanej w Katedrze Meteorologii i Klimatologii IG UG
(PDF, 21MB)


European Air Quality Index

źródło mapy: http://airindex.eea.europa.eu/#_blank
dodano: 19.11.2017

Negacjonizm (cechy charakterystyczne)
nieco ogólne rozważania, ale jak najbardziej aktualne, szczególnie w aspekcie zmiany klimatu i tez głoszonych często ex cathedra przez „ekspertów”


Przelot samolotu NOAA przez oko huraganu IRMA (CAT5)


Międzynarodowy Atlas Chmur

W dni dzisiejszym (2017-03-23) Światowa Organizacja Meteorologiczna udostępniła nowe wydanie Międzynarodowego Atlasu Chmur (International Cloud Atlas)

Jest on dostępny pod adresem ICA


Realizujemy projekt pt „Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Referencyjny pomiar właściwości optycznych atmosfery, dystrybucji energii w atmosferze, właściwości aerozoli” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

fotozim

Pomiary przyrządami automatycznymi


NOWA EMISJA ZNACZKÓW O TEMATYCE METEOROLOGICZNEJ

chmury

Więcej…


WYJĄTKOWO SILNE OPADY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM!

Podczas doby opadowej 14.07.2016 zarejestrowano opad o wyjątkowo dużym natężeniu wynoszącym do 0,34 w Borucinie i 0,64 mm na minutę w Gdańsku Oliwie. Sumy dobowe wyniosły 95,5 w Borucinie i 151,9 mm w Oliwie.

Czytaj więcej


Ulewa w Borucinie

W Borucinie dnia 28 maja 2016 zarejestrowano wyjątkowo intensywne opady o natężeniu sięgającym nawet 1,12 mm.min-1. Dobowa suma opadu tego dnia wyniosła 40 mm, natomiast podczas ulewy trwającej od 14:40 do 15:50 spadło 36,5 mm.

Czytaj więcej


Problem globalnej zmiany klimaty znajduje swoje odbicie również w filatelistyce tematycznej. Wybór znaczków odnoszących się do tej tematyki można obejrzeć tutaj.

globalforever20141


V RAPORT IPCC, PODSUMOWANIE DLA DECYDENTÓW PO POLSKU

Członkowie redakcji i Rady Naukowej portalu Nauka o Klimacie podjęli wysiłek przetłumaczenia tego podsumowania na język polski. Raport można pobrać ze strony portalu lub bezpośrednio ze stron IPCC

565b0c89e30b1_ipcc


n1501p02
Meteorologia w filatelistyce


Fala upałów VIII 2015
Fala upałów VII 2015


Relacja z LXXV Kawiarni Naukowej – 30.01.2014

Wykład Prof. dr. hab. Mirosława Miętusa

KLIMATYCZNA APOKALIPSA. CZY JEST JUŻ ZA PÓŹNO?