Wyniki pomiarów MILOS 500

LIPIEC 2020 roku był NORMALNY termicznie – wg. klasyfikacji kwantylowej warunków termicznych (Miętus M., i inni, 2002) i wyznaczonych wartości granicznych poszczególnych klas dla Borucina.
Pod względem opadowym LIPIEC 2020 roku był miesiącem SUCHYM według kwantylowej klasyfikacji opadowej (Miętus i in., 2005).

Ze względu na awarię deszczomierza automatycznego dobowe sumy opadu pochodzą z urządzenia analogowego.

Klasyfikacja kwantylowa oparta jest o wartości wyznaczone z okresu 1981-2010.


Miesięczny przebieg średniej dobowej temperatury powietrza, temperatury maksymalnej, minimalnej oraz temperatury minimalnej przy gruncie

Róża wiatrów


Miesięczny przebieg średnich dobowych oraz maksymalnych prędkości wiatru oraz średniej dobowej wartości ciśnienia atmosferycznego (+- sigma)


Dobowe sumy opadów