Pracownicy

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Janusz Filipiak, Janusz Filipiak, p. B324

PROFESOROWIE:
Prof. dr hab. Mirosław Miętus (na urlopie)  mietus@univ.gda.pl, p. B325

ADUNKCI:

dr Mirosława Malinowska, Mirosława Malinowska, p. B326
dr Małgorzata Owczarek, Małgorzata Owczarek, p. B324

ASYSTENCI:
mgr Michał Kitowski, Michał Kitowski, p. B327

PRACOWNICY TECHNICZNI:
mgr Justyna Krzyżkowiak p. B326