Pracownicy

PROFESOROWIE:
Prof. dr hab. Mirosław Miętus, kierownik katedry, mietus@univ.gda.pl, p. B325

ADUNKCI:
dr Janusz Filipiak, filipiak@univ.gda.pl, p. B326
dr Mirosława Malinowska, dokmem@univ.gda.pl, p. B327
dr Michał Marosz, m.marosz@ug.edu.pl, p. B327
dr Małgorzata Owczarek, m.owczarek@ug.edu.pl, p. B326

ASYSTENCI:
mgr Michał Kitowski, michal.kitowski@ug.edu.pl, p. B324

DOKTORANCI:
mgr Krzysztof Wiejak, krzysztof.wiejak@phdstud.ug.edu.pl, p. B327

PRACOWNICY TECHNICZNI:

mgr Krzysztof Wiejak, krzysztof.wiejak@phdstud.ug.edu.pl, p. B326