Statystyka dla Studentów

Tu znajdziesz przydatne materiały dotyczące Statystki i Wnioskowania Statystycznego

Zadania i odpowiedzi do samodoskonalenia: 100 pytan i odpowiedzi ze statystyki

Informacje i przykłady: Rozkłady prawdopodobieństwa 

Przewodnik do samodzielnej nauki R (z elementami statystyki) KLIK