Prognozy sezonowe (NCEP CFSv2)

Prognoza sezonowa CFSv2 (na podstawie NCEP coupled forecast system model)

Miesięczne anomalie temperatury powietrza
(Ensemble 3 – warunki początkowe – ostatnie 10 dni)

Prognoza sezonowa CFS (na podstawie NCEP coupled forecast system model)
Miesięczne anomalie opadu
(Ensemble 3 – warunki początkowe – ostatnie 10 dni)