Wyjątkowy kwiecień – przepływ geostroficzny

W tym roku w kwietniu warunki anemologiczne w Polsce Połnocnej znacznie odbiegały od wielolecia. Współczynnik stabilności kierunku wiatru (średnia z wielolecia 1971-2000 to 0,05) osiągnął wartość 0,63, a wartości ujemne dla składowej równoleżnikowej (u) wiatru geostroficznego były najniższe od roku 1951.

Ryc. 1. Jądrowy estymator gęstości prawdopodobieństwa (KDE) dla średnich miesięcznych wartości składowych u i v wiatru geostroficzengo nad Północną Polska w kwietniu (1951-2019),
linia ciągła – mediana, czerwona linia kropkowana- kwantyle 10% oraz 90%, czerwony punkt – kwiecień 2019.

 

Więcej informacji można odszukać tutaj

Ten wpis został opublikowany w kategorii Front_Page, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.