Kwiecień 2019 – AOT w Borucinie

23 kwietnia 2019 roku odnotowano znaczny wzrost aerozolowej grubości optycznej (AOT) na stacji UG w Borucinie. Wartość AOT dla długości fali 500nm dochodziła do 1,1 o godzinie 15.30. Źródłem zapylenia są lokalne grunty, które uległy znacznemu wysuszeniu. Ostatnie opady przekraczające sumę dobową 2 mm wystąpiły na Pojezierzu Kaszubskim 18 marca 2018. Poza wysuszeniem, niestabilność powierzchniowej warstwy gruntu jest wywołana również wykonanymi na polach zabiegami agrotechnicznymi. Należy również pamiętać, że stałym żródłem lokalnej emisji pyłów są liczne na Kaszubach kopalnie kruszyw.

W poczatkowym okresie dnia pomiarowego wartość współczynnika Angstroma narastała do wartości 0,75 w godzinach około południowych. Świadczy to o występowaniu mieszaniny pyłów grubych i drobnych . Pod koniec dnia pomiarowego wartość ta wyniosła 0,32 co z kolei świadczy o dominacji pyłów grubych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Front_Page, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.