Aktualizacja bazy danych dla wiatru geostroficznego w Północnej Polsce

Rozszerzono o kolejne 3 lata bazę danych dla charakterystyk przepływu geostroficznego nad Polską Północną.
Aktualny zakres czasowy to 1951-2018

Dane można pobrać tutaj.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.