II MSU – SRES oraz Climate Change and Water

Poniżej namiary na raport odnośnie scenariuszy emisyjnych oraz książkę prof. Kundzewicza (jeden z redaktorów) odnośnie zasobów wodnych w obliczu globalnych zmian klimatu.

SRES

Climate Change and Water

This entry was posted in Informacje dla Studentów. Bookmark the permalink.