Emisja CO2

Poniżej interesująca „mapa” ilustrująca emisję CO2 przygotowana przez Guardian’a.
Stan na rok 2009.

This entry was posted in Informacje dla Studentów. Bookmark the permalink.