Ciepłe lato 2018

Średnia miesięczna temperatura powietrza w Borucinie dla lipca oraz sierpnia wyniosła odpowiednio: 19,6°C oraz 19,1°C. To o 2,9°C w przypadku lipca oraz 2,7°C w przypadku sierpnia więcej niż średnia temperatura powietrza obliczona na podstawie wielolecia 1971-2000.

Osiągnięcie tak wysokich wartości temperatury powietrza pozwoliło na sklasyfikowanie metodą kwantylową (Miętus i in., 2002) oba omawiane miesiące jako CIEPŁE.

Najwyższą średnią dobową temperaturę powietrza zarejestrowano 09.08.2018. Wynosiła ona 25,7°C. Najwyższą temperaturę maksymalną wynoszącą 32,1°C odnotowano 01.08.2018.

Rys.1 Średnie dobowe wartości temperatury powietrza w Borucinie w lipcu i sierpniu 2018 i w wieloleciu 1971-2010.

Rys.2 Maksymalne dobowe wartości temperatury powietrza w Borucinie w lipcu i sierpniu 2018 i w wieloleciu 1971-2010.