Ulewne opady w województwie pomorskim

Podczas doby opadowej 14.07.2016 zarejestrowano opad o wyjątkowo dużym natężeniu wynoszącym do 0,34 w Borucinie i 0,64 mm na minutę w Gdańsku Oliwie. Sumy dobowe wyniosły 95,5 w Borucinie i 151,9 mm w Oliwie. Opady te związane były z aktywnością chłodnego frontu atmosferycznego, którego przejściu towarzyszyły bardzo wydajne opadowo chmury. Były to najbardziej intensywne opady w skali doby, zarejestrowane w omawianych miejscach.

Według skali Chomicza, zarejestrowane sumy można zinterpretować jako deszcz ulewny IV stopnia (A4) w przypadku Borucina i deszcz nawalny V stopnia (B1) w przypadku Gdańska Oliwy.

opad_1407b

opad_1407o