Fala upałów VIII 2015

FALA UPAŁÓW – VIII 2015

Zamieszczona poniżej mapa (http://klimat.amu.edu.pl/?page_id=270) opracowana przez dr Bartosza Czerneckiego z UAM przedstawia maksymalną dobową temperaturę powietrza z dnia 8.08.2015 w Polsce. Można stwierdzić, że za wyjątkiem północnej części Pojezierzy Południowobałtyckich i pasa Pobrzeży maksymalna temperatura powietrza przekraczała 35stC. Najwyższe wartości temperatury maksymalnej zanotowano w Legnicy i Wrocławiu i wynosiły one 38stC. „Zabrakło” zaledwie 2.2stC to wyrównania rekordu (Prószków k. Opola, 40,2stC – 1921-07-29)

Należy pamiętać, że w skali naszego kontynentu to własnie fale upałów są najniebezpieczniejszymi zjawiskami ekstremalnymi, a liczba ofiar liczona jest w dziesiątkach tysięcy – np. szacuje się, że w Europie w 2003 roku na skutek tego zjawiska zmarło ponad 50 tysięcy osób
(http://www.earth-policy.org/index.php?/plan_b_updates/2006/update56).

tmax2015-08-08

Poniższa rycina przedstawia wartości kwantyla 95% (5% prawdopodobieństwo przekroczenia) maksymalnej dobowej temperatury powietrza w sierpniu w wieloleciu 1971-2000. Jak widać w całym kraju wartości maksymalnej temperatury powietrza, notowane na początku sierpnia 2015 znacznie przekraczają wartości kwantyla 95%, co wskazuje na ekstremalny charakter obecnie występujących temperatur.

 Tmax95_08_1971-2000