Fala upałów VII 2015

FALA UPAŁÓW – VII 2015

Zamieszczona poniżej mapa (http://klimat.amu.edu.pl/?page_id=270) opracowana przez dr Bartosza Czerneckiego z UAM przedstawia maksymalną dobową temperaturę powietrza z dnia 4.07.2015 w Polsce. Jak widać niemalże na całym obszarze kraju tmax przekraczała lub była bliska 30stC. W Słubicach wartość maksymalnej temperatury powietrza osiągnęła 36,4stC.

Należy pamiętać, że w skali naszego kontynentu to własnie fale upałów są najniebezpieczniejszymi zjawiskami ekstremalnymi, a liczba ofiar liczona jest w dziesiątkach tysięcy – np. szacuje się, że w Europie w 2003 roku na skutek tego zjawiska zmarło ponad 50 tysięcy osób
(http://www.earth-policy.org/index.php?/plan_b_updates/2006/update56).

tmax_20150705
Poniższa rycina przedstawia wartości kwantyla 95% (5% prawdopodobieństwo przekroczenia) maksymalnej dobowej temperatury powietrza w lipcu w wieloleciu 1971-2000. Jak widać na przeważającej części naszego kraju wartości notowane na początku lipca 2015 zbliżają się do lub przekraczają te wartości, co wskazuje na ekstremalny charakter obecnie występujących temperatur.
Tmax_q95_07_1971-2000