Bardzo ciepły maj 2018

Średnia miesięczna temperatura powietrza w Borucinie w maju 2018 wynosiła 15,7°C. To o 4,3°C więcej niż średnia temperatura dla maja obliczona na podstawie wielolecia 1971-2000. Osiągnięcie tak wysokich wartości temperatury powietrza pozwoliło na sklasyfikowanie metodą kwantylową (Miętus i in., 2002) minionego maja jako BARDZO CIEPŁY.

  Rys.1 Średnie dobowe wartości temperatury powietrza w Borucinie w maju 2018 i w wieloleciu 1971-2010.

 

Rys.2 Maksymalne dobowe wartości temperatury powietrza w Borucinie w maju 2018 i średnia wieloletnia dla okresu 1971-2010.

Podczas maja 2018 w Borucinie zanotowano 38.2mm opadu. Zastosowanie klasyfikacji kwantylowej (Miętus i in., 2005) pozwala ten opisać ten miesiąc jako SUCHY. Wystąpiło 6 dni z opadem.

Rys. 3 Dobowe sumy opadów zarejestrowanych w Borucinie w maju 2018.