mgr Michał Kitowski

rudy3asystent

adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-27
fax (+48 58) 523-XX-XX
e-mail: michal.kitowski@ug.edu.pl

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5300-801X

Follow me on ResearchGate

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na składowe elementy klimatu.
Stosowalność typologii cyrkulacji atmosferycznej.
Cyrkulacyjne aspekty zmiany klimatu.
Zastosowanie narzędzi GIS w naukach przyrodniczych.

ZREALIZOWANE PRACE:
Praca licencjacka – Wpływ Położenia stref dużych prędkości wiatru w górnej troposferze w rejonie euroatlantyckim w zależności od reżimu cyrkulacyjnego.
Praca magisterska – Cyrkulacyjne uwarunkowania termicznych pór roku w Polsce w latach 1971 – 2010.

PUBLIKACJE:
1. Owczarek M., Marosz M., Kitowski M., 2019, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie silnego obciążenia organizmu człowieka stresem ciepła na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego [w:] Kolendowicz L., Bednorz E., Tomczyk A. (red.), Zmienność Klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania, Studia i Prace z Geografii nr 77, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań s. 264

2. Kitowski M., Miętus M., 2019: Dobowe sumy promieniowania UV -rola cyrkulacji atmosferyczne na przykładzie stacji w Borucinie. W: NAO – jej istota, przyczyny i konsekwencje. Pod red. Anny Styszyńskiej, Marka Błasia i Krzysztofa Migały, IGiRR Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław

2. Kitowski M., Marosz M., Miętus M., 2019, Thermal seasons onset and length in Poland – a multiannual perspective on 1971-2010, Idojaras,123(1):89-106, DOI: 10.28974/idojaras.2019.1.6

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:
Psychologia i mowa ciała
Sporty elektroniczne i gry planszowe
Komiks, fantastyka, boks