mgr Michał Kitowski

rudy3asystent

adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-27
fax (+48 58) 523-XX-XX
e-mail: michal.kitowski@ug.edu.pl

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5300-801X

Follow me on ResearchGate

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na składowe elementy klimatu.
Stosowalność typologii cyrkulacji atmosferycznej.

ZREALIZOWANE PRACE:
Praca licencjacka – Wpływ Położenia stref dużych prędkości wiatru w górnej troposferze w rejonie euroatlantyckim w zależności od reżimu cyrkulacyjnego.
Praca magisterska – Cyrkulacyjne uwarunkowania termicznych pór roku w Polsce w latach 1971 – 2010.

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:
Gry planszowe, poker sportowy,
Fantastyka, komiks, sporty elektroniczne