Ulewa w Borucinie

Ulewa w Borucinie

W Borucinie dnia 28 maja 2016 zarejestrowano wyjątkowo intensywne opady o natężeniu sięgającym nawet 1,12 mm.min-1. Dobowa suma opadu tego dnia wyniosła 40 mm, natomiast podczas ulewy trwającej od 14:40 do 15:50 spadło 36,5 mm. Był to opad o charakterze konwekcyjnym. Całkowita, miesięczna suma opadu dla maja 2016 wynosi 100,4 mm. Według klasyfikacji kwantylowej (Miętus i in. 2005) miesiąc maj był ekstremalnie wilgotny. Zarejestrowany opad wystąpił przy adwekcji powietrza zwrotnikowego, którego napływ sprzyja występowaniu silnej konwekcji. Była ona skutkiem położenia klina wyżu Skandynawskiego, rozciągającego się na południe wzdłuż wschodniej granicy kraju, co w połączeniu z układem wysokiego ciśnienia znad Adriatyku, spowodowało adwekcję ciepłego wilgotnego powietrza (PZ). Dodatkowo, wysokie położenie Słońca i znaczna ilość promieniowania krótkofalowego, docierającego do powierzchni czynnej stworzyły idealne warunki do rozwoju silnej konwekcji.

1

2