dr Michał Marosz


adiunkt
adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-27
e-mail: m.marosz@ug.edu.pl
ORCID ID: 0000-0002-4782-6569

Moje profile:
Follow me on ResearchGate ORCID iD iconORCID ID

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

klimatologia synoptyczna
zmienność cyrkulacji atmosferycznej w umiarkowanych szerokościach półkuli północnej
systemy klasyfikacji form cyrkulacji atmosferycznej
sieci neuronowe i ich zastosowanie w klimatologii

PROJEKTY BADAWCZE
Kierownik i wykonawca w projekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Podatność obszaru województwa pomorskiego na występowanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych – obserwowanymi i spodziewane zmiany w systemie klimatycznym”

Wykonawca (Zadania: 1 & 6) w projekcie KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)” realizowanym przez IMGW-PIB (nr.umowy POIG.01.03.01-14-011/08)  w ramach programu Innowacyjna gospodarka

Wpływ kontynentu europejskiego na deformację spływu zachodniego. Studium przyczyn zmienności klimatu; grant zespołowy BW UG

Cyrkulacja atmosferyczna w regionie atlantycko-europejskim i jej związki z dynamiką pól elementów meteorologicznych w basenie Morza Bałtyckiego; grant BW UG

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Owczarek M., Marosz M., Kitowski M., 2019, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie silnego obciążenia organizmu człowieka stresem ciepła na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego [w:] Kolendowicz L., Bednorz E., Tomczyk A. (red.), Zmienność Klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania, Studia i Prace z Geografii nr 77, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań s. 264
 2. Czernecki B., Taszarek M., Marosz M., Półrolniczak M., Kolendowicz L., Wyszogrodzki A., Szturc J., 2019, Application of machine learning to large hail prediction-The importance of radar reflectivity, lightning occurrence and convective parameters derived from ERA5, Atmospheric Research, 227, 249-262, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2019.05.010
 3. Marosz M., Kozuchowski K., 2019, Geostrophic wind variability in the 50–60° N zone over Europe: the role of mid-troposphere atmospheric circulation macro-forms, Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 16, 45-65, https://doi.org/10.2478/bgeo-2019-0004
 4. Kitowski M., Marosz M., Miętus M., 2019, Thermal seasons onset and length in Poland – a multiannual perspective on 1971-2010, Idojaras,123(1):89-106, DOI: 10.28974/idojaras.2019.1.6
 5. Marosz M., 2017, Wieloletnia charakterystyka przepływu powietrza nad Polską Północna 1951-2015, Katedra Meteorologii i Klimatologii IG UG , ISBN 978-83-949788-0-8, s.104
 6. Czernecki B., Półrolniczak M., Kolendowicz L.,Marosz M., Kendzierski S., Pilguj N., 2017, Influence of the atmospheric conditionson PM10 concentrations in Poznań, Poland, Journal of Atmospheric Chemistry, Volume 74, Issue 1, pp 115–139, DOI 10.1007/s10874-016-9345-5
 7. Jędruszkiewicz J., Czernecki B., Marosz M., 2017, The variability of PM10 and PM2.5 concentrations in selected Polish agglomerations: the role of meteorological conditions, 2006–2016, International Journal of Environmental Health Research 27(6):441–462 DOI: 10.1080/09603123.2017.1379055
 8. Marosz M., 2016, Variability of atmospheric circulation in Euro-Atlantic region 1900-2012 [w:] Chaberek-Karwacka G., Malinowska M., 2016, Geography in the Face of Modern World Challenges, University of Gdańsk, Institute of Geography, s.290
 9. Marosz M., 2016, Variability of geostrophic airflow over Poland 1951-2014, Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 10, DE GRUYTER
 10. Marosz M., 2015, Zastosowanie wektora wiatru geostroficznego w analizie występowania ekstremalnych prędkości wiatru w Polsce północnej 1951-2014
  [w:] Lorenc H., Ustrnul Z., 2015, Klimat a społeczeństwo i gospodarka, PTGeof – Oddział Warszawski, IMGW – PIB
 11. Marosz M., 2015, Extreme Wind Speeds in Euro-Atlantic Region 1971-2010 [w:] Kordel Z., Josan I., Wiskulski T., 2015, Geography for Society, pages 113-128; Editura Universității din Oradea, ISBN 978-606-10-1640-2
 12. Marosz M., Jakusik E., 2014, Downscaling of PDFs of daily air temperature in northern Poland: assessment of predictors, Meteorologische Zeitschrift, Vol 23, No. 2, DOI: 0941-2948/2014/0467
 13. Marosz M., Wójcik R.,Pilarski M., Miętus M., 2013, Extreme daily precipitation totals in Poland during summer: the role of regional atmospheric circulation, Climate Research, Vol. 56: 245–259, 2013, doi: 10.3354/cr01155
 14. Miętus M., Biernacik D., Czernecki B., FIlipiak J., Marosz M., Owczarek M., Pilarski M., Wójcik R., 2012, Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030, [w:] Wibig J., Jakusik E. (red.), 2012, Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, IMGW-PIB, Warszawa, 34-92
 15.  Jakusik E., Czernecki B., Marosz M., Pilarski M., Miętus M., 2012, Zmiany wysokości falowania na Bałtyku Południowym w XXI wieku, [w:] Wibig J., Jakusik E. (red.), 2012, Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, IMGW-PIB, Warszawa, 216-232
 16.  Marosz M., 2012, Typy cyrkulacji atmosferycznej w środkowej troposferze regionu atlantycko-europejskiego i ich związek z dolnotroposferycznymi charakterystykami przepływu powietrza nad Europą Środkową (1951-2010) [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.), 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, UŚ, Sosnowiec, 333-343
 17.  Marosz M., Jakusik E., Miętus M., 2012, Wybrane aspekty modelowania zależności między regionalnym polem barycznym a temperatura powietrza na polskim wybrzeżu z wykorzystaniem narzędzi statystyczno empirycznego downscalingu [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.), 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, UŚ, Sosnowiec 75-88
 18.  Marosz M., 2011, Selected aspects of the variability of atmospheric circulation regimes in the euro-atlantic region during XXI century, Prace i Studia Geograficzne, t. 47, WUW, s.33-40
 19.  Marosz M., Wójcik R., Biernacik D., Jakusik E., Pilarski M., Owczarek M., Miętus M., 2011, Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty projektu KLIMAT, Prace i Studia Geograficzne, t. 47, WUW, s.51-66
 20.  Marosz M., 2010, Stability of the zonal air-flow in the Euro-Atlantic sector (1971-2006), Acta Agrophysica , 184, PAN, s.158-167
 21.  Marosz M., 2010, Regime shifts in Arctic Oscillation (AO) variability 1951-2009, Bulletin of Geography,  Bulletin of Geography – physical geography series, UMK, 3/2010, s. 103-119
 22.  Marosz M., Ustrnul Z., 2010, Zmienność warunków cyrkulacyjnych nad Polską na tle obszaru atlantycko-europejskiego (1951-2008) Rezultaty projektu KLIMAT, [w:] Bednorz E., Kolendowicz L., (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Bogucki Wydawnictwo naukowe, Poznań, s.23-38
 23.  Marosz M., 2009, Seasonal Variability in the Response of the Airflow Characteristics to the Changes in the Macro-scale Westerly Flow Intensity, Int. J. Climatol. 29: 481-500 (2009) DOI:10.1002/joc.1708
 24.  Marosz M., 2008, Variability of the air temperature in Gdańsk in comparison with its variations over the northern hemisphere (1851-2000) [w:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red), 2008, Klimat i bioklimat miast, Wyd. UŁ, Łódź, s. 191-198
 25.  Malinowska M., Marosz M., 2007, Zmienność temperatury powietrza w Gdańsku na tle wieloletniej zmienności typów cyrkulacji atmosferycznej w regionie atlantycko-europejskim [w:] 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji w Gdańsku (Miętus et al. red), Warszawa, s.146-159;
 26.  Miętus M., Filipiak J., Jakusik E., Malinowska M., Marosz M., Korzeniewski J., Wyszkowski A., 2006, Klimat rynny Jezior Raduńskich, IMGW, Warszawa;
 27.  Marosz M., 2005, Zmienność wirowości ruchu powietrza w basenie Morza Bałtyckiego, [w:] Girjatowicz J.P, Koźmiński Cz. (red.), hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Szczecin, s.24-29
 28.  Marosz M., 2005, Ekstremalne prędkości wiatru w Europie na podstawie reanalizy NCEP/NCAR (1971-2000), [w:] Bogdanowicz E., Kossowska-Cezak U., Szkutnicki J. (red), Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, PTGeof, IMGW, Warszawa, s.492
 29.  Marosz M., 2004, Możliwości wykorzystania Sztucznych Sieci Neuronowych w klasyfikacji pola wirowości ruchu powietrza nad Europą [w:] Bokwa A., Ustrnul Z. (red.), Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, Kraków UJ
 30.  Marosz M., 2002, Zmienność warunków adwekcji południkowej i przepływu strefowego w Europie w latach 1981-90., Prace i studia geograficzne, t. 29, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa
 31.  Marosz M., 2002, Warunki strefowego przepływu powietrza w środkowej troposferze nad Europą a zmienność wskaźników intensywności przenosu zachodniego, [w:] Marsz A, Styszyńska A. (red.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski, AM, Gdynia
 32.  Marosz M., 2001, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w obiektywnej klasyfikacji wzorców średniego dobowego pola ciśnienia, Przegląd Fizyczno-Geograficzny t. VI, Wyd. UG, Gdańsk

Zaintresowania:
sport: turystyka górska, turystyka rowerowa
muzyka: Dead Can Dance, Lisa Gerrard, Vangelis, Sting, Folk Celtycki , Muzyka Filmowa
literatura: J.R.R. Tolkien, Herbert (cykl Diuna), G.R.R Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia), Sapkowski, Robert Wenger (Cykl Opowieści z Meekhanskiego Pogranicza)
varia: jezyk angielski i włoski, fan serii gier Uncharted oraz Assassin’s Creed (I, II, Brotherhood, Last Revelation)